Mellemtrin på Skals Skole

Klasser

4.X, 5.A, 5.B og 6.X

Antal elever pr. klasse, gennemsnit

21 elever pr. klasse

Ringetider

1. time

8.15-9.00

2. time

9.00-9.45

Spisepause og frikvarter

9.45-10.30

3. time

10.30-11.15

4. time

11.15-12.00

Spisepause og frikvarter

12.00-12.45

5. time

12.45-13.30

6. time

13.30-14.15

7. time

14.15-15.15

 Fag

Dansk, billedkunst, engelsk, historie, håndværk og design, idræt, kristendomskundskab, matematik, musik, natur/teknologi, svømning og tysk.

Understøttende undervisning

Mellemtrinnet er med i ministeriet rammeforsøg, hvor man afkorter skoledagen og i stedet lægger noget af den understøttende undervisning som to lærerordning og derved understøtter undervisningen. Onsdag i 6. time har klasserne FAF, hvor der er tid til at lave lektier og få hjælp hertil.

Mellemtrinnet starter hver morgen med fællessamling, hvor der synges og gives informationer.

Bevægelse

I hvert modul (fx 1. + 2. time) planlægges mindst 10 minutters bevægelse, i form af fx. leg, dans, yoga, gå-tur…
Klasserne har idræt en gang om ugen. 4.X har svømning en gang om ugen. Alle elever går udenfor og leger når der er frikvarter, undtagen hvis det regner meget.

Åben Skole

Mellemtrinnets elever har undervisning udenfor skolen og der inviteres gæster indenfor.
Årets udflugter er i gang med at blive planlagt.
I 6. klasse er man på lejrskole sammen med parallelårgangen på Ulbjerg Skole.

Årets indsatsområder

Alle lærere og pædagoger arbejder med at udvikle to-lærer-ordninger, som skaber mere trivsel og læring