Ungdommens uddannelsesvejledning

UU-vejledningen på Skals Skole er primært knyttet til de ældste årgange på skolen: 7. – 9. årgang.Gennem forskellige vejledningsaktiviteter er målet, at den enkelte har et solidt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af ungdomsuddannelse. Et vigtigt element i vejledningen er, at den unge bliver bevidst om egne forudsætninger, muligheder og evner for at træffe et realistisk valg.

Følgende aktiviteter indgår i vejledningen:

 • Uddannelses- og erhvervsorientering (gennemgang af ungdomsuddannelserne)
 • Deltagelse ved forældremøder i 7. – 9. årgang
 • Spørgeskemaundersøgelse vedrørende skole, fritid og fremtid for 7. årgang. Opfølgning sammen med klasselæreren/kontaktlæreren
 • Foreløbig uddannelsesplan for 8. årgang
 • Vurdering af uddannelsesparathed for elever, som IKKE skal i 10. klasse
 • Uddannelsesplan og elektronisk tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelserne for 9. årgang
 • Vejledningssamtaler med elever i 8. og 9. årgang, der ikke er uddannelsesparate. De resterende får kollektiv vejledning og hjælp fra vejledere ved e-vejledningen
 • Introduktionskurser – besøg på forskellige ungdomsuddannelser i 8. årgang
 • Frivillig brobygning for elever i 9. årgang, som er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse
 • Praktikudsendelse
 • Åbent hus og orienteringsmøder på ungdomsuddannelserne for forældrene og de unge.
 • Hjælp til det timeløse fag ”Uddannelse og job”
 • Opsøgende vejledning af unge til det fyldte 18. år - unge under 18 år har pligt til uddannelse, arbejde eller anden aktivitet, hvis ikke ungeydelsen skal frakendes.
 • Unge over 18 år, som har gennemført en ungdomsuddannelse har mulighed for at henvende sig, hvis de ønsker vejledning.
 • Kontakt til unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde.

Vejlederen på Skals Skole

UU-vejleder ved Skals, Løgstrup, Møldrup skoler og Bjerregrav Friskole er Anne Monrad.

Telefonnummer: 30 85 89 07

E-Mail: [email protected]

Kan også kontaktes gennem skolens intranet.

Træffetid

Mandag til onsdag mellem 8.30 og 15.00 torsdag og fredag mellem 8.30 og 13.00. Aftal altid møde på forhånd, da der veksles mellem at arbejde på kontoret i Skals, Løgstrup, Møldrup og Bjerregrav.

Anne Monrad vil oftest være på:

 • Skals skole torsdag
 • Løgstrup skole mandag
 • Møldrup skole onsdag
 • Tirsdag og fredag vil være vekslende

eVejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledningen kan kontaktes dag, aften og weekend og vejledningen foregår anonymt.

eVejledningen kan kontaktes på telefon 70 22 22 07 eller på www.evejledning.dk

Nyttige links:

Uddannelsesguiden

Viborg Katedralskole

Viborg Gymnasium og HF

Mercantec, Handels- og Erhvervskolerne i Viborg

Asmildkloster Landbrugsskole

Medieskolerne

Social og Sundhedsskolen

Efterskolerne