Overbygning på Skals Skole

Klasser

7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A og 9.B

Antal elever pr. klasse, gennemsnit

18 elever pr. klasse

Ringetider

1. time

8.15-9.00

2. time

9.00-9.45

Spisepause og frikvarter

9.45-10.30

3. time

10.30-11.15

4. time

11.15-12.00

Spisepause og frikvarter

12.00-12.45

5. time

12.45-13.30

6. time

13.30-14.15

7. time

14.15-15.15

 Fag

Dansk, biologi, engelsk, fysik/kemi, historie, håndværk og design, geografi, idræt, kristendomskundskab, matematik, samfundsfag og tysk. Valgfag: Sundhed og bevægelse, E-sport, tysk, mad til kiosken og håndværk og design. Eleverne får også et tilbud om valgfag på ungdomsskolen.

Understøttende undervisning

Udskolingen har FAF hver tirsdag eftermiddag. Her er der mulighed for at lave lektier, træne særligt tilrettelagte discipliner og lave fællessamlinger.
Derudover har udskolingen i noget af skoleåret HUU. Her er der holddelt undervisning i tværfaglige emner.

Bevægelse

I hvert modul (fx 1. + 2. time) planlægges mindst 10 minutters bevægelse, i form af fx. leg, dans, yoga, gå-tur…
Klasserne har idræt en gang om ugen.
Man må selv bestemme om man er inde eller ude i frikvartererne.

Åben Skole

Udskolingens elever har undervisning udenfor skolen og der inviteres gæster indenfor.
Årets udflugter er i gang med at blive planlagt.
8. klasse skal på lejrskole.
I forbindelse med uddannelsesvejledning kommer udskolingselever bl.a. på uddannelsesmesse, i brobygning og i praktik.

Prøver og karakterer

8. og 9. klasse går til terminsprøver.
9. klasse går til folkeskolens mundtlige og skriftlige afgangsprøver inkl. projektopgaven.
8. og 9. klasse får karakterer.

Årets indsatsområder

Alle lærere og pædagoger arbejder med aktionslæring, hvor de bliver klogere på deres egen og hinandens praksis. De arbejder med forskellige problemstillinger som timens start, klassens indretning, passende krav, klasseledelse, konflikthåndtering mm.