Fakta om Skals Skole

Adresse: Gl. Skolevej 1, 8832  Skals

Tlf.:  87 87 25 00

E-mail: [email protected]

Skoleleder: Malene Holst Andersen, e-mail: [email protected], mobil: 31698568

Pædagogisk leder: Lene Lundsberg, e-mail: [email protected], mobil: 87872502

Teknisk service teamleder: Carsten Trinderup Pedersen, e-mail: [email protected]  mobil: 87252508

Afdelingsleder SFO og Klub: Kristian Schmidt, e-mail: [email protected], mobil: 29161986

Skolesekretær: Karin B. Skovgaard, e-mail: [email protected], mobil: 28599321

 

Elever og ansatte

Samlet elevtal pr. 01-08-2018: 320 elever

Antal lærere/børnehaveklasseledere/skolepædagoger ansat pr. 01-08-2017:  37

Antal ansatte i teknisk service team pr. 01-08-2017: 5

Elevantal i klasserne

Klassernes lærere og pædagoger

 

Statistik

Kvalitetsrapport

Gennemsnitskarakterer

Karakterfordeling

Overgang til uddannelse