Ordensregler

Vis hensyn til andre

 • Du skal behandle andre på samme måde, som du selv vil behandles.
 • Du skal møde til tiden og overholde skolens øvrige ringetider, så du forstyrrer undervisningen så lidt som muligt.
 • Du skal tage hensyn til dem, der gerne vil have fred og ro. Du skal derfor færdes roligt og gå, når du befinder dig i skolens bygninger. Har du brug for fysiske udfoldelser, så søger du til skolens udendørs områder.
 • Du skal udføre det arbejde, der forlanges af dig i undervisningstiden, og du skal følge de anvisninger, du får af de voksne på skolen.
 • Du skal blive på skolens område fra du møder, og indtil du får fri. Har du af en eller anden grund brug for at forlade skolen i løbet af skoledagen, skal du have tilladelse af enten din klasselærer eller af skoleinspektør/ viceskoleinspektør.
 • Du må ikke ryge på skolens område i skoletiden. Rygeloven er vedta¬get af Folketinget og gælder også, når du går til og fra idræt eller opholder dig ved Skals-Hallen.

Pas på dig selv og dine ting

 • Du skal være forsigtig og vise hensyn til andre, når du færdes på vejen til og fra skole – det gælder, hvad enten du går eller cykler.
 • Du må ikke cykle på skolens område i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00. Der er cykelskure med halvtag, hvor du kan parkere din cykel i skoletiden.
 • Du skal lade dyre ting blive hjemme, og du skal passe på penge, hvis du har sådanne med i skole – aftal eventuelt med klasselæreren, at disse ting kan låses inde i skoletiden (skolen har ingen forsikring, der dækker forsvundne eller ødelagte ting).
 • Du må gerne have mobiltelefon med i skole, men den må kun benyttes på skolens område efter de vedtagne regler, som er vedlagt disse ordensregler.    

Beskyt bygninger og materialer

 • Du skal passe godt på skolens materialer, lokaler og bygninger. Materialer er kun til låns, og hvis der er tale om bøger, så skal disse have et papiromslag.
 • Du kan komme til at ødelægge ting på skolen. Hvis ødelæggelsen skyldes din og/eller andres ubetænksomhed, så skal du og/eller andre betale erstatning.

Fritagelse for undervisning, for bad i forbindelse med idræt samt dokumentation i forbindelse med sygdom m.v.

 • Du kan blive fritaget for undervisning i kortere eller længere tidsrum, men det kræver altid en skriftlig besked eller anmodning fra hjemmet inden fritagelsen.
 • Du kan blive fritaget for idræt og/eller bad i forbindelse med idræt, men der skal være en vigtig grund til fritagelsen. Det er dine forældre, der aftaler omfanget med skolen. Er der tale om mere end 4 uger, kan skolen kræve en lægeerklæring.
 • Du kan være fraværende på grund af sygdom. Dine forældre opfordres til at melde dig syg på første fraværsdag ved henvendelse til skolen samt til SFO. Denne kan foregå telefonisk eller ved hjælp af ”SkoleIntra”. Når du møder i skole igen, har du en skriftlig forklaring med, der beskri¬ver sygefraværets omfang.

Regler for brug af mobiltelefoner

 • Reglerne differentieres i forhold til de respektive aldersgrupper således:
 • Indskolingen og SFO (0. – 3. årgang) – mobiltelefonen er slukket på skolen samt i Skolefritidsordningen.
 • Legetøj med foto- og videofunktion må medbringes efter aftale, men funktionen må ikke benyttes. De gældende mobiltelefonregler placeres både på hjemmesiden samt på SkoleIntra.
 • Mellemgruppen og SFO-klubben (4. – 6. årgang) – mobiltelefonen må benyttes i forbindelse med undervisning og aktiviteter, men læreren afgør til hvad og hvornår.
 • Mobiltelefonen er der ud over slukket på skolens område. I SFO-klubben må mobil-telefonen bruges, dog undtaget fotofunktionen - herunder optagelse af videosekvenser.
 • Udskolingen og Ungdomsskoleklubben (7. – 9. årgang) – her gælder samme regelsæt som for mellemgruppen, dog må mobiltelefonerne benyttes i frikvartererne.
 • Ungdomsskoleklubbens medlemmer må frit benytte mobiltelefon i klubbens åbningstid.

 

Hent Skals Skoles ordensregler her