Skolefællesskabet Skals-Ulbjerg

 
I vores skolefællesskab bestræber vi os på, at der er de samme gode arbejdsforhold på begge vore institutioner
- samtidig med at der er plads til forskellig pædagogisk praksis.
 
Vi arbejder intensivt med undervisning og aktiviteter på tværs i skolefællesskabet, såvel på børneplan som voksenplan.
Vores ambition er klar: Vi vil skabe et berigende fællesskab, der gør begge skoler stærkere.
 
Forbindelsen mellem skolerne har eksisteret længe. Ulbjerg Skole har i mange år har været fødeskole til Skals Skole/SFO, hvor eleverne fra Ulbjerg efter 6. klasse (tidligere 7. klasse) er overgået til udskolingen i Skals.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev skolerne en del af Viborg Kommune.
Der opstod ved samme lejlighed en samdreven institution (SDI) i Ulbjerg bestående af skole, Skolefritidsordning og børnehave.
 
Ulbjerg SDI og Skals Skole/SFO har over tid intensiveret samarbejdet, herunder på det mere formelle plan.
Udviklingen har set således ud:
  • 2012 bliver der etableret fælles ledelse. Ledelsesteamet udgøres af 5 ledere, som dækker skoledelen og fritidsdelen.
  • 2014 bygges der videre med fælles bestyrelse og fælles MED-lokal-udvalg. Skolefællesskabet har nu fælles personalegruppe.
  • 2015 bliver organisationsformen på Ulbjerg SDI omlagt til alders-integreret undervisning (AI).
  • 2016 bliver der indført fælles økonomi for skolefællesskabet. Børne-huset, ”Møllebakken”, har dog en særskilt økonomi, fordi dagtilbud tilhører et andet politikområde end vore skoler, SFO’er og SFO-klub.
  • 2017 bliver vores vejledere samlet i et fælles pædagogisk læringscenter - Skals/Ulbjerg PLC