Trafikpolitik

Skals Skole/SFO vil med nedenstående tiltag dels forebygge og dels undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved undervisning, ekskursioner og arrangementer i skolens regi.

Mindre morgenmylder foran skolen (Gl. Skolevej) Trafikken på Gl. Skolevej, som nu er ensrettet, forbeholdes gående og cyklende samt busser og personale i bil. Hvis forældre i bil læsser børn af her, sker det i de to parkeringsbåse i højre side af vejen. Den lille P-plads foran skolen er forbeholdt personale og skolens gæster.

Til fods til skole Fodgængere må ikke gå over den lille P-plads foran skolen, men skal benytte fortovet langs cykelskurene. Der forsøges etableret såkaldte ”gåbusser” til og fra skolen. En ”gåbus” er en gruppe børn, der guides af en voksen på skolevejen – gruppen vokser sig større og større undervejs. Skolen anbefaler brug af vest og/eller reflekser.

På cykel til skole Cyklen skal trækkes på skolens område i skoletiden, det vil sige i tidsrummet kl. 7.30 – 17.00. Kørsel på knallerter eller scootere er forbudt i samme tidsrum. Cykel- og knallertparkering skal finde sted i cykelskurene. Skolen anbefaler brug af cykelhjelm.
Når der cykles i forbindelse med undervisning og aktiviteter, så skal såvel børn som voksne benytte cykelhjelm. Skolen råder over to klassesæt cykelhjelme, der kan lånes, hvis barnet har glemt sin egen.

Elever i bil til skole Skolen opfordrer forældre, der kører deres barn til skole, til at læsse barnet af ved et af de anviste steder til aflæsning (se kortet på næste side). Barnet går selv eller bliver fulgt det sidste stykke til fods. Dette for at undgå voldsom trafik foran skolen, altså på Gl. Skolevej. 

Elever i bus til skole Elever, der ankommer med rute 766 eller rute 67, læsses af ved busholdepladsen ved Skals Kro. De går derfra langs Hovedgaden til Gl. Skolevej. Kærvej skal krydses med forsigtighed, fordi der især om morgenen kan opstå trafikkaos på dette sted.

Fodgængerfelter Der findes kun to fodgængerfelter i skolens nærområde, nemlig på Hovedgaden ved Spar Skals (købmand Lund). Bestyrelsen arbejder på at gøre disse felter mere sikre og oversigtlige for børnene. Der arbejdes endvidere på at få etableret fodgængerfelter på Kærvej (meget trafik) og på Ejstrupvej (høj hastighed). Politiet og Teknisk Forvaltning er vore samarbejdspartnere omkring disse projekter.

 

Aflæsningsteder ved Skals Skole:

 

Se hele trafikpolitikken her