Sociale spilleregler på Skals Skole

Vi ønsker på Skals Skole at skabe de bedste forudsætninger for elevernes tilegnelse af sociale færdigheder. På skolen arbejder vi hele tiden hårdt for at leve op til vores motto: ”Skals Skole – et godt sted at være, et godt sted at lære”.

Trivsel er en vigtig forudsætning for læring, hvorfor det er en pligt for alle med tilknytning til skolen at sanktionere kraftigt over for mobning eller tilløb til mobning. I tilfælde af mistrivsel i en klasse, på en årgang eller i en afdeling, er det teamets opgave at afdække problemstillingen, samt at genskabe trivslen i tæt samarbejde med elever, forældre og ledelse. ”Klassens tid” benyttes offensivt. Omgang og kommunikation skal være præget af tolerance, omsorg og gensidig respekt.

Nedsættende eller fornærmende sprogbrug accepteres ikke. Konflikter er uundgåelige og skal løses på en forsvarlig måde. Derfor har alle med tilknytning til skolen pligt til at bidrage konstruktivt til konfliktløsning. Elever, personale og ledelse skal udvise empati og tilegne sig viden om løsning af konflikter. Sker der uoverensstemmelser, så løses de gennem dialog mellem forældre, elever og personalet.

I det fælles arbejde med at fremme den gode trivsel, forventer vi at både forældre, elever og personale overholder følgende spilleregler:

Forældre

 • Er positive rollemodeller for deres børn
 • Ikke drøfter eventuel utilfredshed med forhold på skolen med børnene, men indgår i et åbent samarbejde med skolen om de problemer, der måtte opstå
 • Deltager aktivt i samarbejdet mellem skole og hjemmet. Dette er en vigtig forudsætning i forhold til barnets udbytte af aktiviteter og undervisning på skolen

Elever

 • Møder forberedte til timerne og er aktive
 • Følger de voksnes anvisninger
 • Bruger et ordentligt sprog
 • Medvirker til, at mobning og andre krænkelser ikke finder sted
 • Kontakter en voksen, hvis der opstår problemer
 • Udnytter deres medbestemmelse i relation til elevrådet og skolebestyrelsen
 • Værner om skolens ry og skolens fysiske rammer

Personale og ledelse

 • Rollemodeller for elever og forældre
 • Gennem en anerkendende tilgang og velovervejet pædagogik etablere rammerne for god trivsel
 • Indgå aktivt i samarbejdet med forældre og elever om såvel sociale- som
 • Opbygge rammerne for det bedst mulige undervisningsmiljø

 

Hent Skals Skoles sociale spilleregler her