Antimobbestrategi

Skals skole arbejder målrettet med at forbygge og minimere tilfælde af mobning, så vi kan fremme vores elevers trivsel bedst muligt. Skolens antimobbestrategi er derfor en aktiv del af vores hverdag, både for elever og lærere.

På Skals Skole forstår vi trivsel således, at eleven er i en positiv udvikling, føler tryghed og oplever inklusion i fællesskabet, samt at man har gode sociale relationer til andre.

Modsat god trivsel er de tilfælde, hvor mobning af elever finder sted. Mobning er bevidst og/eller ubevidst sårende sprog og adfærd rettet mod andre over kortere eller længerevarende tid, og det foregår i en social kontekst, såvel i det fysiske rum som via de elektroniske medier. Karakteren af mobningen spiller en vigtigere rolle end det tidsmæssige aspekt, ligesom relationen mellem ’gerningsmand’ og ’offer’ også spiller en væsentlig rolle. Mobning er ofte udtryk for dårlig trivsel i en større elevgruppe, hvilket understreger vigtigheden i også at se på den større enhed.

Skals Skole holder løbende øje med omfanget af mobning på vores skole. Alle klasser anvender enten Termometeret eller Klassetrivsel.dk en til to gange om året for at undersøge, hvorvidt og i hvilket omfang mobning finder sted. Ud over disse årlige afdækninger oplever vi også, at det hurtigt observeres af personalet: Der observeres f.eks. ændringer i adfærd, psykosomatiske symptomer, ind – og/eller udadrettede reaktioner og meget få relationer til andre.

Forebyggelse styrker trivslen

På Skals Skole tror vi, at det bedste middel mod mobning er forebyggelse. Derfor bruger vi følgende tiltag til at styrke elevernes trivsel på skolen:

  • Alle klasser har en venskabsklasse, hvilket er socialt udviklende og fornøjeligt for såvel store som små elever
  • I frikvarterene har vi en aktiv Legepatruljen, og nogle klasser på de yngre årgange har i perioder faste legemakkere
  • Elevrådet spiller også en aktiv demokratisk rolle, blandt andet med arrangementer for at styrke fællesskabsfølelsen, samt foreslag til forbedringer af de fysiske rammer
  • Skals Skoles AKT-lærerne (Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer) bruges forebyggende og følger i perioder enkelt-elever eller klasser, og arbejder med relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og personale
  • Desuden inddrages skolens SSP-lærer (samarbejdet mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi), både i forhold i og udenfor skolen

 

Hent Skals Skoles Antimobbestrategi her